Jesteśmy developerem oraz wydawcą gier komputerowych.
Oprócz doświadczonego zespołu developerskiego, posiadamy cenne doświadczenie w prowadzeniu biznesu.
Nie interesują nas półśrodki. Jesteśmy obecni we wszystkich segmentach i największych platformach.

IceTorch Interactive S.A.
Pl. Wolności 4
40-078 Katowice

www.icetorchinteractive.com
contact@icetorchinteractive.com

NIP: 5252746457
REGON: 381342662
KRS: 0000749566
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Pola

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Program Rozwoju Sektorów Kreatywnych
Nazwa zadania: Prototyp gry „Pola”

kwota dofinansowania: 100.000,- zł
koszt całkowity: 205.380,- zł

 Stworzenie prototypu autorskiej gry komputerowej pod roboczym tytułem „Pola”

KAPITAŁKOMUNIKATYREJESTR AKCJONARIUSZY
kapitał zakładowy: 1.000.000,- zł
kapitał wpłacony: 1.000.000,- zł
30.09.2020 r.: 
Zarząd spółki ICETORCH INTERACTIVE S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.
W dniu 30.09.2020 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IceTorch Interactive S.A. postanowiło wybrać do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541
19.10.2020 r.: 
Zarząd spółki ICETORCH INTERACTIVE S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1798) wzywa po raz drugi Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.
03.11.2020 r.: 
Zarząd spółki ICETORCH INTERACTIVE S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.
18.11.2020 r.: 
Zarząd spółki ICETORCH INTERACTIVE S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.
03.12.2020 r.: 
Zarząd spółki ICETORCH INTERACTIVE S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1798) wzywa po raz piąty Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

IceTorch Inteactive S.A
Plac Wolności 4, 40-070 Katowice, Poland
NIP: 5252746457 | REGON: 381342662 | KRS: 0000749566
contact@icetorchinteractive.com | www.icetorchinteractive.com

Powered by WordPress & mcms
2022 © Copyright All Rights Reserved